Dotace

Projekty spolufinancované z EU

Název projektu: Pořízení výrobní technologie pro společnost Shape Steel a.s.

Reg. číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006259

Program: OPPIK Technologie - III. Výzva

Náplň: Předmětem projektu je zakoupení CNC laserového pálícího stroje do výroby společnosti. Cílem projektu je navýšení kapacity výroby tak, aby žadatel byl schopen pokrýt aktuálně neuspokojenou poptávku po vlastní produkci, posílení konkurenceschopnosti na trhu. Díky realizaci investičního záměru budou přijati 4 noví zaměstnanci.

Termín realizace: 01/2016 - 12/2017

logo